Data umowy

Czas trwania Od

Czas trwania Do

Dostawca

Przedmiot zamówienia

Współfinansowanie ze srodków UE

Kwota zaangażowania

Kwota wykonania umowy

2012-11-13

2012-11-13

2012-11-18

Krzysztof Jaszczyński

współtworzenie scenariusza spotkania Nie tylko Warszawa

Nie

450,00

450,00

2012-11-14

2012-11-14

2012-11-18

Elżbieta Sołtys

przygotowanie autorskiej prezentacji na spotkanie Warszawa 1945-47 w planach odbudowy miasta w ramach wydarzeń towarzyszących wystawie Barwy Ruin

Nie

250,00

250,00

2012-11-14

2012-11-14

2012-11-18

Paweł Knap

przygotowanie autorskiej prezentacji ukazującej powojenne zniszczenia i odbudowę Szczecina (poprzedzonej kwerendą materiałów archiwalnych)na spotkanie Nie tylko Warszawa

Nie

350,00

350,00

2012-11-07

2012-11-07

2012-11-14

Ryszard Nawrocki

tłumaczenie z języka polskiego na język angielski tekstów do wystawy i albumu 1947 Barwy Ruin

Nie

4 310,00

4 310,00

2012-11-13

2012-11-13

2012-11-20

Joanna Goleniec

przygotowanie oferty dla potencjalnych sponsorów na projekt Wyłącz System vol 5, analiza potencjalnych sponsorów i partnerów projektu, analiza merytoryczna i produkcyjna projektów kulturalnych przygotowywanych przez inne instytucje/organizacje kulturalne

Nie

1 900,00

1 900,00

2012-11-13

2012-11-13

2012-11-16

Dorota Glac

projekt graficzny raportu sprawozdania merytorycznego podsumowującego projekt Wyłącz System vol 4

Nie

750,00

750,00

2012-11-07

2012-11-07

2012-11-09

Paweł Brodowski

przygotowanie i współprowadzenie z S. Siedlecką konwersatorium dla studentów w ramach cyklu Scena filmowa i muzyczna w Peerelu

Nie

300,00

300,00

2012-11-07

2012-11-07

2012-11-09

Elżbieta Hornowska

przygotowanie i poprowadzenie wykładu dla nauczycieli w dniu 07.11.2012 na temat metod aktywizujących opartych na pedagogice zabaw

Nie

500,00

500,00

2012-11-01

2012-11-01

2012-11-27

Jakub Rokicki

obsługa recepcji DSH w listopadzie zgodnie z umową z 04.07.2012

Nie

1 113,00

1 113,00

2012-11-26

2012-11-26

2012-12-17

Agnieszka Knyt

autorskie opracowanie nie więcej niż 36 arkuszy wydawniczych tekstu książki Warszawiacy nie z tej ziemi, uzupełnienie wyboru fragmentów relacji, w porozumieniu z autorem książki, redakcyjne opracowanie tekstu pod względem merytorycznym i językowym

Nie

4 000,00

4 000,00

2012-11-26

2012-11-26

2012-12-10

Aleksandra Ciecieląg

nagranie i autorskie opracowanie oraz montaż relacji biograficznej D. Nemling do zbiorów AHM i portalu audiohistoria.pl

Nie

340,00

340,00

2012-11-23

2012-11-23

2012-12-05

Piotr Stopa

obróbka zdjęć archiwalnych do broszury Warszawa w czasie Powstania relacje świadków

Nie

1 200,00

1 200,00

2012-11-01

2012-11-01

2012-11-26

Anna Maciąg

współpraca z Shoah foundation Institute w tym koordynacja projektu uzyskania dostępu do Archiwum Spilberga i obsługa Archiwum DSH zgodnie z umową z 04.04.2012

Nie

220,00

220,00

2012-11-20

2012-11-20

2012-11-28

Marek Wajda

projekt graficzny ekspozycji w galerii wystaw czasowych DSH oraz albumu i druków towarzyszących ekspozycji w ramach projektu pod wspólnym tytyłem Świat Sławnego

Nie

10 000,00

10 000,00

2012-11-22

2012-11-22

2012-11-26

Dariusz Krajewski

kwerenda filmowa do obchodów rocznicy wybuchu stanu wojennego, kwerenda filmowa do varsavianistycznego projektu filmowego Warszawa międzywojenna

Nie

1 930,00

1 930,00

2012-11-23

2012-11-23

2012-11-27

Dominika Żłobecka

transkrypcja relacji biograficznej S. Bogusz do zbiorów AHM i portalu audiohistoria.pl

Nie

702,00

702,00

2012-11-22

2012-11-22

2012-11-30

Zofia Wieluńska-Łasiewicz

redakcja językowa i korekta tekstów do broszury Warszawa w czasie Powstania, relacje świadków

Nie

900,00

900,00

2012-11-20

2012-11-20

2012-11-20

Barbara Herchenreder

tłumaczenia z języka polskiego na język angielski tekstów do albumu Budujemy nowy dom, uzupełnienie tłumaczeń tekstów pochodzących z wystawy pod tym samym tytułem oraz korekta po składzie całości książki

Nie

5 600,00

5 600,00

2012-11-14

2012-11-14

2012-11-15

Paweł Stala

udzielenie przez licencjodawcę na rzecz licencjobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie ze skanów do wystawy Barwy Ruin

Nie

700,00

700,00

2012-11-15

2012-11-15

2012-11-18

Piotr Popów

przygotowanie autorskiej prezentacji prezentującej powojenne zniszczenia i odbudowę Wrocławia (poprzedzonej kwerendą zilustrowaną materiałem przedstawiającym współczesny widok miasta

Nie

600,00

600,00

2012-11-12

2012-11-12

2012-11-15

Andrzej Sołtan

konsultacja historyczna tekstu książki M. Stopy i J. Brykczyńskiego Ostańce t. 3

Nie

500,00

500,00

2012-11-14

2012-11-14

2012-11-18

Ryszard Mączewski

współtworzenie scenariusza oraz współprowadzenie spotkania Nie tylko Warszawa

Nie

200,00

200,00

2012-11-01

2012-11-01

2012-12-04

Michael Rendemann

obsługa recepcji w listopadzie zgodnie z umową z 04.07.2012

Nie

714,00

714,00

2012-11-05

2012-11-05

2012-11-12

Danuta Błahut-Biegańska

projekt graficzny obwoluty do albumu Świat Kresów oraz projekt graficzny zadruku na roll up reklamujący Świat Kresów

Nie

715,00

715,00

2012-12-05

2012-12-05

2012-12-11

Aleksandra Grochala

przygotowanie i poprowadzenie warsztatu edukacyjnego Gdybym był Kajtusiem Czarodziejem

Nie

180,00

180,00

2012-11-01

2012-11-01

2012-11-30

Karolina Szaturska

obsługa księgarni w ramach działalności DSH w listopadzie zgodnie z umową z 29.06.2012

Nie

795,00

795,00

2012-11-01

2012-11-01

2012-11-30

Kinga Turkowska

obsługa księgarni w ramach działalności DSH w listopadzie zgodnie z umową z 29.06.2012

Nie

885,00

885,00

2012-12-06

2012-12-06

2012-12-20

Maria Buko

wprowadzenie obiektów ikonograficznych, dźwiękowych i tekstowych do bazy serwisu audiohistoria.pl

Nie

1 320,00

1 320,00

2012-11-01

2012-11-01

2012-12-03

Filip Stępnik

obsługa recepcji oraz obsługa sprzętu audiowizualnego DSH w listopadzie zgodnie z umową z 18.10.2012

Nie

910,00

910,00

2012-11-01

2012-11-01

2012-12-03

Barbara Roszuk

obsługa recepcji w listopadzie zgodnie z umową z 04.07.2012

Nie

1 064,00

1 064,00

2012-11-01

2012-11-01

2012-12-03

Małgorzata Ostatek

obsługa recepcji DSH w listopadzie zgodnie z umową z 01.10.2012

Nie

665,00

665,00

2012-11-01

2012-11-01

2012-12-04

Jagna Kofta

za sukcesywne i powtarzalne przygotowanie i poprowadzenie warsztatów za miesiąc listopad zgodnie z umową z 10.07.2012

Nie

2 240,00

2 240,00

2012-11-29

2012-11-29

2012-11-30

Zofia Żuczkowska

przygotowanie i poprowadzenie wykładu dla nauczycieli na temat od autorytaryzmu do pedagogiki humanistycznej jak prowadzić dialog z dziećmi

Nie

300,00

300,00

2012-12-03

2012-12-03

2012-12-05

Małgorzata Nowak

projekt i skład plakatu Mikołajki w DSH

Nie

550,00

550,00

2012-11-01

2012-11-01

2012-12-04

Piotr Stopa

za obsługę fotograficzną wydarzeń organizowanych przez DSH w listopadzie 2012 zgodnie z umową z 13.07.2012

Nie

2 400,00

2 400,00

2012-11-01

2012-11-01

2012-11-30

Piotr Sieczkowski

za sukcesywne i powtarzalne przygotowanie i poprowadzenie warsztatów za miesiąc listopad zgodnie z umową z 10.07.2012

Nie

2 920,00

2 920,00

2012-11-01

2012-11-01

2012-11-29

Ewa Sularz

za sukcesywne i powtarzalne przygotowanie i poprowadzenie warsztatów za miesiąc listopad zgodnie z umową z 10.07.2012

Nie

2 540,00

2 540,00

2012-11-01

2012-11-01

2012-11-29

Katarzyna Śmiałkowska

obsługa recepcji DSH w listopadzie zgodnie z umową z 04.07.2012

Nie

504,00

504,00

2012-11-28

2012-11-28

2012-12-03

Michał Osypowicz

konsultacje historyczne do broszury Warszawa w czasie Powstania, relacje świadków

Nie

1 100,00

1 100,00

2012-11-01

2012-11-01

2012-12-14

Sylwia Siedlecka

poprowadzenie warsztatów zgodnie z umową z 12.03.2012 oraz aneksem z 22.11.2012

Nie

2 550,00

2 550,00

2012-12-07

2012-12-07

2012-12-10

Anna Puchalska

zaprojektowanie i wykonanie kostiumów na potrzeby warsztatów dla dzieci organizowanych w ramach mikołajek

Nie

600,00

600,00

2012-12-07

2012-12-07

2012-12-10

Agata Puszcz

opracowanie choreografii do warsztatów dla dzieci odbywających się w DSH w ramach Mikołajek w DSH

Nie

250,00

250,00

2012-12-13

2012-12-13

2012-12-18

Wojciech Pitala

kwerendy w źródłach filmowych, tekstowych, ikonograficznych dotyczące W. Lutosławskiego oraz kultury w latach 50 i 60 w związku z pracami scenariuszowymi nad projektami W. Lutosławskiego

Nie

1 250,00

1 250,00

2012-12-10

2012-12-10

2012-12-13

Zofia Stopa

sporządzenie opisów do zdjęć archiwalnych J. Płóciennika do zbiorów AHM i portalu audiohistoria.pl

Nie

240,00

240,00

2012-12-07

2012-12-07

2012-12-11

Anna Piłat

przygotowanie konspektu i przeprowadzenie na jego podstawie warsztatów dla młodzieży pt. Historia mówiona w teorii i praktyce

Nie

300,00

300,00

2012-12-10

2012-12-10

2012-12-14

Paweł Pięciak

autorskie opracowanie relacji biograficznych J. Chlistunoffa i H. harbula do zbiorów AHM i portalu audiohistoria.pl

Nie

1 135,00

1 135,00

2012-12-05

2012-12-05

2012-12-14

Eugeniusz Król

przygotowanie eseju dla nauczycieli na temat stosunków polsko-niemieckich na przestrzeni wieków

Nie

700,00

700,00

2012-12-07

2012-12-07

2012-12-18

Martyna Wiech

obsługa recepcji DSH w grudniu zgodnie z umowa z dnia 07.12.2012

Nie

1 309,00

1 309,00

2012-12-05

2012-12-05

2012-12-07

Eugeniusz Król

autorskie opracowanie i wygłoszenie prelekcji podczas pokazu filmu Mazurka

Nie

340,00

340,00

2012-12-05

2012-12-05

2012-12-14

Paweł Pięciak

opracowanie redakcyjne tekstu książki Warszawiacy nie z tej ziemi, dobranie dodatkowych fragmentów relacji i ostateczna kompozycja tekstu z redakcją językową

Nie

1 500,00

1 500,00

2012-11-01

2012-11-02

2012-12-06

Eva Kolodziej

za sukcesywne i powtarzalne przygotowanie i poprowadzenie warsztatów za listopad 2012 zgodnie z umową z 08.10.2012

Nie

2 320,00

2 320,00

2012-12-04

2012-12-04

2012-12-05

Zygmunt Walkowski

przygotowanie i poprowadzenie warsztatu edukacyjnego Warszawa 1939-45panorama zagłady miasta

Nie

300,00

300,00

2012-12-06

2012-12-06

2012-12-14

Łukasz Kamieniak

projekt graficzny broszury z programem Działu edukacji DSH

Nie

1 978,00

1 978,00

2012-11-01

2012-11-01

2012-12-06

Ewelina Roguska

obsługa recepcji w listopadzie zgodnie z umową z 04.07.2012

Nie

567,00

567,00

2012-12-06

2012-12-06

2012-12-10

Michał Bronowicki

nagranie i autorskie opracowanie relacji biograficznej Z. Maguzy do zbiorów AHM i portalu audiohistoria.pl

Nie

700,00

700,00

2012-12-05

2012-12-05

2012-12-05

Hanna Etemadi

przygotowanie i zrealizowania scenariusza spotkania na temat 70 rocznicy wysiedleń na Zamojszczyźnie

Nie

300,00

300,00

2012-12-03

2012-12-03

2012-12-19

Włodzimierz antoniw

obsługa sprzętu audiowizualnego, archiwizacja nagranych spotkań, obsługa sprzętu do tłumaczeń symultanicznych

Nie

1 204,00

1 204,00

2012-11-01

2012-11-01

2012-12-03

Anna Mech

obsługa recepcji w listopadzie zgodnie z umową z 14.09.2012

Nie

518,00

518,00

2012-12-17

2012-12-17

2012-12-20

Dariusz Krajewski

kwerenda filmowa do produkcji filmowej na temat Warszawy w dwudziestoleciu międzywojennym, kwerenda do spotkania towarzyszącego Barwy Ruin

Nie

1 519,00

1 519,00

2012-12-17

2012-12-17

2012-12-17

Anna Kaliszewska

autorska koncepcja warsztatów w ramach których uczestnicy przygotują ozdoby świąteczne Warsztaty zostaną przeprowadzone w trakcie wieczoru wigilijnego

Nie

220,00

220,00

2012-12-17

2012-12-17

2012-12-20

Ewa Sularz

współtworzenie scenariusza zajęć Przygoda w Warszawie do wystawy H. Cobba Miasto ruin

Nie

500,00

500,00

2012-12-01

2012-12-01

2012-12-17

Arkadiusz Leszczyński

za wykonanie nagrań wideo i ich autorskich opracowań w ramach projektu Scena filmowa i muzyczna w PRLU zgodnie z umową z 14.05.2012

Nie

825,00

825,00

2012-12-17

2012-12-17

2012-12-20

Piotr Sieczkowski

współtworzenie scenariusza Budujemy Nowy Dom do wystawy H. cobba Miasto Ruin

Nie

500,00

500,00

2012-12-01

2012-12-01

2012-12-17

Anna Mizikowska

koordynacja prac zespołu opracowującego relacje biograficzne w ramach projektu Zapomniani świadkowie XX w za grudzień zgodnie z umową z 19.07.2012

Nie

800,00

800,00

2012-12-17

2012-12-17

2012-12-17

Katarzyna Szurman

autorski występ muzyczny w trakcie wieczoru wigilijnego w DSH w oparciu o przygotowany przez autora scenariusz koncertu z wykorzystaniem własnych aranżacji staropolskich kolęd

Nie

880,00

880,00

2012-12-14

2012-12-14

2012-12-17

Jacek Konik

przygotowanie i poprowadzenie dwóch wykładów specjalnych w ramach projektu prowadzonego wspólnie z Fundacją B. Geremka Wielokulturowość Kresów Wschodnich i Elity II RP

Nie

300,00

300,00

2012-12-01

2012-12-01

2012-12-17

Jakub Rokicki

obsługa recepcji w grudniu 2012 zgodnie z umową z 04.07.2012

Nie

1 134,00

1 134,00

2012-12-01

2012-12-01

2012-12-18

Małgorzata Ostatek

obsługa recepcji w grudniu zgodnie z umową z01.10.2012

Nie

763,00

763,00

2012-12-01

2012-12-01

2012-12-16

Filip Stępnik

obsługa recepcji DSH w grudniu zgodnie z umową z 18.10.2012

Nie

728,00

728,00

2012-12-01

2012-12-01

2012-12-17

Michael Rendemann

obsługa recepcji DSH w grudniu 2012 zgodnie z umowa z 04.07.2012

Nie

420,00

420,00

2012-12-01

2012-12-01

2012-12-17

Katarzyna Śmiałkowska

obsługa recepcji DSH w grudniu zgodnie z umową z 04.07.2012

Nie

490,00

490,00

2012-12-01

2012-12-01

2012-12-17

Barbara Roszuk

obsługa recepcji DSH w grudniu zgodnie z umową z 04.07.2012

Nie

1 211,00

1 211,00

2012-12-01

2012-12-01

2012-12-17

Anna Mech

obsługa recepcji w grudniu zgodnie z umową z 14.09.2012

Nie

287,00

287,00

2012-12-13

2012-12-13

2012-12-20

Agnieszka Piasecka

transkrypcja relacji biograficznych H. Sosnowskiej, F. Nierzwickiej oraz H. Szandrach nagranych do zbiorów AHM oraz portalu audiohistoria.pl

Nie

801,00

801,00

2012-12-17

2012-12-17

2013-01-19

Beata Murzyn

autorskie tłumaczenie tekstów o działalności DSH (wybrane projekty z lat 2009-2012) oraz informację o akcji Wyłącz System na potrzeby aplikacji wnioskowych i innych działań publicznych DSH

Nie

420,00

420,00

2012-12-10

2012-12-10

2012-12-17

Marianna Kuśmierczyk-Lipińska

prace związane z przygotowaniem spotkań w grudniu 2012 (pranie obrusów, prasowanie obrusów, ustawianie stołów, krzeseł)

Nie

1 100,00

1 100,00

2012-12-14

2012-12-14

2012-12-20

Paweł Pięciak

transkrypcja relacji biograficznych J. Zabrockiej i F. Słomińskiego nagranych do zbiorów AHM i portalu audiohistoria.pl

Nie

549,00

549,00

2012-12-13

2012-12-13

2012-12-20

Marta Zaremba

transkrypcja relacji biograficznych J. Bochyńskiego i W. Peplińskiej nagranych do zbiorów AHM i portalu audiohistoria.pl

Nie

747,00

747,00

2012-12-06

2012-12-06

2012-12-20

Maria Buko

opracowanie not biograficznych osób, których relacje biograficzne wykorzystano w książce Warszawiacy nie z tej ziemi

Nie

2 500,00

2 500,00

2012-11-23

2012-12-23

2012-12-20

Anna Piłat

wykonanie portretów bohaterów książki warszawiacy nie z tej ziemi

Nie

3 500,00

3 500,00

2012-12-04

2012-12-04

2012-12-20

Paweł Pięciak

ostateczna redakcja językowa 12,5 arkuszy wydawniczych tekstu książki Warszawiacy nie z tej ziemi

Nie

2 000,00

2 000,00

2012-12-01

2012-12-01

2012-12-31

Kinga Turkowska

obsługa księgarni w ramach działalności DSH w grudniu 2012 zgodnie z umową z 29.06.2012

Nie

1 200,00

1 200,00

2012-12-01

2012-12-01

2012-12-20

Karolina szaturska

obsługa księgarni w grudniu zgodnie z umową z 29.06.2012

Nie

375,00

375,00

2012-12-01

2012-12-01

2012-12-20

Eva Kolodziej

za sukcesywne i powtarzalne przygotowanie i poprowadzenie warsztatów za miesiąc grudzień zgodnie z umową z 08.10.2012

Nie

670,00

670,00

2012-12-17

2012-12-17

2012-12-20

Eva Kolodziej

współtworzenie scenariusza zajęć Przygoda w Warszawie-gra edukacyjna do nowej wystawy Miasto ruin

Nie

500,00

500,00

2012-12-01

2012-12-01

2012-12-20

Piotr Stopa

za obsługę fotograficzna wydarzeń organizowanych przez DSH w grudniu zgodnie z umową z 13.07.2012

Nie

1 480,00

1 480,00

2012-12-17

2012-12-17

2012-12-21

Piotr Stopa

sfotografowanie 75 obiektów z kolekcji T. Kozłowskiego do wykorzystania w ramach WIKU

Nie

2 250,00

2 250,00

2012-12-01

2012-12-01

2012-12-20

Anna Kaliszewska

za sukcesywne i powtarzalne przygotowanie i poprowadzenie warsztatów za grudzień

Nie

1 030,00

1 030,00

2012-12-01

2012-12-01

2012-12-20

Piotr Sieczkowski

za sukcesywne i powtarzalne przygotowanie warsztatów za grudzień zgodnie z umową z 10.07.2012

Nie

960,00

960,00

2012-12-01

2012-12-01

2012-12-20

Ewa Sularz

za sukcesywne i powtarzalne przygotowanie i poprowadzenie warsztatów za grudzień zgodnie z umową z 10.07.2012

Nie

2 080,00

2 080,00

2012-12-01

2012-12-01

2012-12-20

Jagna Kofta

za sukcesywne i powtarzalne przygotowanie i poprowadzenie warsztatów edukacyjnych za miesiąc grudzień zgodnie z umową z 10.07.2012

Nie

435,00

435,00

2012-12-17

2012-12-17

2012-12-20

Jagna Kofta

współtworzenie scenariusza zajęć Odbudowa Warszawy Plany i rzeczywistość do nowej wystawy Miasto ruin

Nie

500,00

500,00

2012-12-01

2012-12-01

2012-12-19

Mateusz Czapigo

wykonanie prac digitalizacyjnych i archiwizacyjnych w zbiorach archiwum dźwiękowego AHM na potrzeby serwisu audiohistoria.pl za grudzień zgodnie z umową z 01.02.2012

Nie

1 340,00

1 340,00

2012-12-01

2012-12-01

2012-12-20

Marianna Kuśmierczyk-Lipińska

opieka nad kluczami, pomoc recepcjonistom, drobne prace w przygotowaniu spotkań, zgodnie z umową z 22.12.2011

Nie

1 950,00

1 950,00

2012-12-01

2012-12-01

2012-12-19

Anna Maciąg

współpraca z Shoah Foundation, w tym koordynacja projektu uzyskania dostępu do Archiwum Spilberga i obsługa Archiwum DSH za grudzień zgodnie z umową z 04.04.2012

Nie

240,00

240,00

2012-12-17

2012-12-17

2012-12-20

Anna Kaliszewska

współtworzenie scenariusza zajęć Budujemy Nowy dom do wystawy Miasto Ruin

Nie

500,00

500,00

2012-11-22

2012-11-22

2012-12-14

Piotr Stopa

sfotografowanie pięciu numerów tygodnika Stolica oraz ich przygotowanie do druku na potrzeby wystawy Barwy Ruin

Nie

1 860,00

1 860,00

2012-11-01

2012-11-01

2012-11-30

Magdalena Stopa

tantiemy za książkę Ostańce cz. 1 listopad

Nie

113,25

113,25

2012-12-12

2012-12-12

2012-12-27

Danuta Sekuła

opracowanie koncepcji działań informacyjno-promocyjnych Barwy Ruin

Nie

3 000,00

3 000,00

2012-11-26

2012-11-26

2012-12-19

Piotr Filipkowski

opracowanie tekstu wstępu merytorycznego do książki Warszawiacy nie z tej ziemi

Nie

2 000,00

2 000,00

2012-11-07

2012-11-07

2012-11-30

Bonus Systems

zakup bonów świątecznych

Nie

12 630,00

12 630,00

2013-01-02

2013-01-02

2013-12-31

Katarzyna Śmiałkowska

obsługa recepcji, obsługa sprzętu audiowizualnego znajdującego się w Sali Spotkań i dbanie o porządek w całej dostępnej dla zwiedzających przestrzeni DSH

Nie

7 000,00

7 000,00

2013-01-29

2013-01-29

2013-01-31

Marek Grygiel

poprowadzenie spotkania pt. Miasto w kolorze, miasto w czerni i bieli w oparciu o przygotowaną przez autora problematykę pytania

Nie

330,00

330,00

2013-01-16

2013-01-16

2013-01-18

Eugeniusz Król

autorskie opracowanie i wygłoszenie prelekcji podczas pokazu filmu Triumf woli w ramach klubu przez Kino do historii

Nie

340,00

340,00

2013-01-09

2013-01-09

2013-01-10

Eugeniusz Król

autorskie opracowanie i wygłoszenie prelekcji podczas pokazu filmu Do widzenia do jutra w dniu 10.01.2013 w ramach klubu przez kino do historii

Nie

340,00

340,00

2013-01-03

2013-01-03

2013-01-24

Zofia Wieluńska-Łasiewicz

transkrypcja relacji biograficznych H. Rafalskiej i M. Grzywacz nagranych do zbiorów AHM i wykorzystywanych na potrzeby portalu audiohistoria.pl

Nie

1 264,50

1 264,50

2013-01-04

2013-01-04

2013-12-31

Karolina Szaturska

obsługa księgarni w ramach działalności DSH

Nie

12 000,00

12 000,00

2013-02-08

2013-02-08

2013-02-12

Monika Szewczyk

poprowadzenie spotkania pt. Świat na blogu (spotkanie towarzyszące wystawie Świat Sławnego)

Nie

330,00

330,00

2013-01-24

2013-01-24

2013-12-31

C.U.W.

sukcesywne drukowanie broszur, albumów, książek i innych

Nie

300 000,00

300 000,00

2013-01-02

2013-01-02

2013-12-31

Małgorzata Ostatek

obsługa recepcji , obsługa sprzętu audiowizualnego znajdującego się w Sali i dbanie o porządek w całej dostępnej dla zwiedzających przestrzeni DSH styczeń-grudzień 2013

Nie

7 000,00

7 000,00

2013-01-02

2013-01-02

2013-12-31

Jakub Rokicki

obsługa recepcji , obsługa sprzętu audiowizualnego znajdującego się w Sali i dbanie o porządek w całej dostępnej dla zwiedzających przestrzeni DSH styczeń-grudzień 2013

Nie

10 000,00

10 000,00

2013-01-02

2013-01-02

2013-12-31

Sylwester Fronczak

dbać o właściwe działanie oraz koordynować obsługę sprzętu audiowizualnego w Sali projekcyjnej podczas spotkań w DSH, nagrywać i na bieżąco archiwizować nagrania dzwiękowe ze wszystkich organizowanych w DSH spotkań

Nie

5 000,00

5 000,00

2013-02-01

2013-02-01

2013-02-05

Błazej Brzostek

napisanie tekstu o charakterze dydaktycznym do wystawy Wielki Terror o objętości od 4000 do 5000 znaków na temat stalinizmu w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem polskich reakcji po śmierci J. Stalina

Nie

500,00

500,00

2013-01-03

2013-01-03

2013-01-31

Piotr Sieczkowski

sukcesywne i powtarzalne przygotowanie i poprowadzenie warsztatów edukacyjnych

Nie

1 860,00

1 860,00

2013-01-03

2013-01-03

2013-01-31

Ewa Sularz

za sukcesywne i powtarzalne przygotowanie i poprowadzenie warsztatów edukacyjnych

Nie

3 015,00

3 015,00

2013-01-03

2013-01-03

2013-01-31

Anna Kaliszewska

za sukcesywne i powtarzalne przygotowanie i poprowadzenie warsztatów edukacyjnych

Nie

1 185,00

1 185,00

2013-01-03

2013-01-03

2013-01-31

Eva Kolodziej

sukcesywne i powtarzalne przygotowanie i poprowadzenie warsztatów edukacyjnych

Nie

300,00

300,00

2013-01-03

2013-01-03

2013-01-31

Jagna Kofta

sukcesywne i powtarzalne przygotowanie i poprowadzenie warsztatów edukacyjnych

Nie

270,00

270,00

2012-12-17

2012-12-17

2013-01-30

Anna Mizikowska

nagranie i autorskie opracowanie relacji biograficznej Z. Iwanickiej do zbiorów AHM i portalu audiohistoria.pl

Nie

650,00

650,00

2013-01-02

2013-01-02

2013-12-31

Karolina Popieralska

obsługa recepcji, obsługa sprzętu audiowizualnego znajdującego się w Sali Spotkań i dbanie o porządek w całej dostępnej dla zwiedzających przestrzeni DSH

Nie

7 000,00

7 000,00

2013-01-08

2013-01-08

2013-01-30

Małgorzata Różycka

wprowadzenie obiektów ikonograficznych, dźwiękowych i tekstowych do bazy serwisu audiohistoria.pl

Nie

1 207,50

1 207,50

2013-01-02

2013-01-02

2013-12-31

Ewelina Roguska

obsługa recepcji, obsługa sprzętu audiowizualnego znajdującego się w Sali Spotkań i dbanie o porządek w całej dostępnej dla zwiedzających przestrzeni DSH

Nie

8 000,00

8 000,00

2013-01-02

2013-01-02

2013-12-31

Anna Mech

obsługa recepcji, obsługa sprzętu audiowizualnego znajdującego się w Sali Spotkań i dbanie o porządek w całej dostępnej dla zwiedzających przestrzeni DSH

Nie

5 000,00

5 000,00

2013-01-23

2013-01-23

2013-01-24

Monika Szewczyk

poprowadzenie spotkania Świat Sławnego towarzyszącego prezentowanej w DSH wystawie. Opracowanie problematyki spotkania i zestawu pytań

Nie

350,00

350,00

2013-01-08

2013-01-08

2013-12-31

Arkadiusz Leszczyński

wykonanie i autorskie opracowanie nagrań video

Nie

6 600,00

6 600,00

2012-12-31

2013-01-01

2013-12-31

Siwek Gaczyński&Partners

za usługi prawne

Nie

50 000,00

50 000,00

2013-01-02

2013-01-02

2013-12-31

Filip Stępniak

obsługa recepcji, obsługa sprzętu audiowizualnego znajdującego się w Sali Spotkań oraz dbanie o porządek w całej dostępnej dla zwiedzających przestrzeni DSH

Nie

8 000,00

8 000,00

2013-02-07

2013-02-07

2013-02-11

Tomasz Malka

projekt i skład plakatu promującego wydarzenie Walentynki w DSH Nakręcona historia pocałunku

Nie

500,00

500,00

2013-02-11

2013-02-11

2013-02-12

Helena Czernek

projekt baneru na stronę www.getto.waw.pl dopracowanie graficzne ikonek nawigacyjnych na stronę www.getto.waw.pl

Nie

660,00

660,00

2013-02-11

2013-02-11

2013-02-12

Marcin Jamkowski

przygotowanie autorskiej prezentacji fotograficznej i jej zaprezentowanie przed publicznością na spotkaniu Świat na blogu

Nie

250,00

250,00

2013-02-11

2013-02-11

2013-02-13

Agnieszka Wolińska

współpraca programistyczna nad serwisem internetowym getto waw.pl

Nie

1 500,00

1 500,00

2013-02-11

2013-02-11

2013-02-12

Aleksandra Nowak

przygotowanie autorskiej prezentacji fotograficznej i jej zaprezentowanie przed publicznością na spotkaniu Świat na blogu

Nie

250,00

250,00

2013-02-08

2013-02-08

2013-02-12

Anna Górnicka

przygotowanie autorskiej prezentacji fotograficznej i jej zaprezentowanie przed publicznością na spotkaniu Świat na blogu

Nie

220,00

220,00

2013-02-08

2013-02-08

2013-02-12

Światosław Wojtkowiak

przygotowanie autorskiej prezentacji fotograficznej i jej zaprezentowanie przed publicznością na spotkaniu Świat na blogu

Nie

220,00

220,00

2013-03-15

2013-03-15

2013-03-16

Jacek Konik

przygotowanie i poprowadzenie warsztatu metodycznego dla nauczycieli w ramach konferencji Historia naród społeczeństwo

Nie

300,00

300,00

2013-03-11

2013-03-11

2013-03-25

Grupa plus Tomasz Wuczyński

wykonanie dokumentacji architektonicznej przestrzeni wejścia na ekspozycję główną DSH

Nie

4 674,00

4 674,00

2013-03-14

2013-03-14

2013-03-15

Zbigniew Gluza

przygotowanie i prezentacja wykładu w ramach spotkania poprzedzającego pokaz filmu Gorejący krzew

Nie

250,00

250,00

2013-02-26

2013-02-26

2013-03-19

Jan Wiśniewski

przeprowadzenie kwerend archiwalnych w zbiorach Visual History na potrzeby działań edukacyjnych i popularyzatorskich

Nie

378,00

378,00

2013-03-21

2013-03-21

2013-03-23

Grzegorz Piątek

prowadzenie spotkania World Study Trip

Nie

330,00

330,00

2013-03-21

2013-03-21

2013-03-23

Piotr Kunisz

tłumaczenie symultaniczne spotkania World study Trip

Nie

550,00

550,00

2013-03-22

2013-03-22

2013-03-22

Zofia Stopa

nagranie i autorskie opracowanie relacji biograficznej E. Rąbalskiej oraz opisanie skanów zdjęć archiwalnych do zbiorów AHM i portalu audiohistoria.pl

Nie

335,00

335,00

2013-03-27

2013-03-27

2013-03-27

Monika Szewczyk

opracowanie problematyki i zestawu pytań oraz prowadzenie spotkania z T. Kizny

Nie

350,00

350,00

2013-03-11

2013-03-11

2013-03-29

Barbara Roszuk

prowadzenie impresariatu wystaw tj. prowadzenie rejestru wypożyczeń, sporządzanie dokumentacji związanej z impresariatem (formularze, umowy, protokoły) przyjmowanie i wydawanie wystaw z magazynu, współpraca przy produkcji wystaw.

Nie

1 428,00

1 428,00

2013-03-21

2013-03-21

2013-03-29

Dariusz Krajewski

pozyskiwanie licencji na pokazy filmowe DSH oraz wykonywania kwerend filmowych na potrzeby DSH

Nie

1 827,00

1 827,00

2013-03-22

2013-03-22

2013-03-23

Sofia Dyak

przygotowanie prezentacji multimedialnej i wygłoszenie prelekcji pt. Lwów Europa Historia

Nie

440,00

440,00

2013-02-05

2013-02-05

2013-12-31

Sigma Systems

dystrybucja materiałów promocyjnych DSH

Nie

7 000,00

7 000,00

2013-04-03

2013-04-03

2013-12-31

Zuzanna Sajan

obsługa recepcji informacji DSH, pomoc w obsłudze sprzętu audiowizualnego znajdującego się w sali i dbanie o porządek w całej dostępnej dla zwiedzających przestrzeni DSH

Nie

7 000,00

7 000,00

2013-04-02

2013-04-02

2013-06-28

Barbara Roszuk

prowadzenie impresariatu wystaw DSH tj.prowadzenie rejestru wypożyczeń, sporządzanie dokumentacji związanej z impresariatem(formularze, umowy, protokoły), przyjmowanie i wydawanie wystaw z magazynu,współpraca przy produkcji wystawy i bieżącej działalności Działu Wystawy i Publikacji.

Nie

6 600,00

6 600,00

2013-03-01

2013-03-01

2013-03-31

Marianna Kuśmierczyk-Lipińska

opieka nad kluczami DSH,pomoc recepcjonistom w zakresie technicznej organizacji przestrzeni w czasie spotkań, drobne prace w przygotowaniu spotkań merytorycznych, drobne prace porządkowe w dni świąteczne.

Nie

2 050,00

2 050,00

2013-03-27

2013-03-27

2013-04-05

Agnieszka Haska

napisanie autorskiego tekstu do broszury wydawanej z okazji obchodów 70 rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim

Nie

500,00

500,00

2013-04-04

2013-04-04

2013-04-05

Paweł Tomaszewski

przygotowanie i wygłoszenia prelekcji podczas spotkania tajemnice J. Czochralskiego

Nie

220,00

220,00

2013-04-12

2013-04-12

2013-04-15

Helena Czernek

wykonanie projektu graficznego i składu ulotki mapy wydawanej z okazji 70 rocznicy powstania w Getcie

Nie

880,00

880,00

2013-04-12

2013-04-12

2013-07-31

Aleks Aleksandra Ciecieląg

nagranie i autorskie opracowanie relacji biograficznej I. Sitarskiej do zbiorów AHM i portalu audiohistoria.pl

Nie

500,00

500,00

2013-04-11

2013-04-11

2013-04-12

Marcin Jacobson

przygotowanie i współprowadzenie konwersatorium dla studentów w ramach cyklu Scena filmowa i muzyczna w Peerelu

Nie

300,00

300,00

2013-04-12

2013-04-12

2013-06-30

Marcin Sanetra

nagranie i autorskie opracowanie relacji biograficznej B. Jakubowskiego do zbiorów AHM i portalu audiohistoria.pl

Nie

500,00

500,00

2013-04-17

2013-04-17

2013-05-31

Zofia Stopa

nagranie i autorskie opracowanie relacji biograficznej J. Drewiczewskiego oraz opisanie skanów zdjęć archiwalnych do zbiorów AHM i portalu audiohistoria.pl

Nie

500,00

500,00

2013-04-11

2013-04-11

2013-05-31

kino polska

patronat medialny nad cyklem Kino kawa i warszawa

Nie

3 200,00

3 200,00

2013-04-12

2013-04-12

2013-12-31

Magdalena Stopa

udzielenie licencji na wykorzystanie nagrań wykonanych przez autorkę

Nie

2 350,00

2 350,00

2013-04-19

2013-04-19

2013-04-20

Katarzyna Kolenda-Zaleska

przeprowadzenie rozmowy z R. Horowitzem w czasie spotkania w DSH w dniu 20.04.2013

Nie

550,00

550,00

2013-04-22

2013-04-22

2013-04-26

Agnieszka Piasecka

transkrypcja relacji biograficznej R. Lietza nagranej do zbiorów AHM i wykorzystywanej na potrzeby portalu audiohistoria.pl

Nie

430,00

430,00

2013-04-23

2013-04-23

2013-06-30

Usevalad shlykau

przetłumaczenie 4 propagandowych filmów produkcji białoruskiej na potrzeby cyklu Przez kino do historii

Nie

450,00

450,00

2013-04-22

2013-04-22

2013-04-25

Emanuela Osowska

kwerendy źródłowe na potrzeby realizacji projektów w związku z 70 rocznicą Powstania w Getcie Warszawskim

Nie

550,00

550,00

2013-04-01

2013-04-01

2013-04-30

Marianna Kuśmierczyk-Lipińska

opieka nad kluczami siedziby DSH, pomoc recepcjonistom w czasie spotkań, drobne prace porządkowe w dni świąteczne

Nie

2 050,00

2 050,00

2013-04-08

2013-04-08

2013-04-25

Marek Zając

przygotowanie autorskiego tekstu na temat 70 rocznicy powstania w Getcie Warszawskim

Nie

1 100,00

1 100,00

2013-05-06

2013-05-06

2013-05-08

Rafał Marszałek

przygotowanie szczegółowej koncepcji merytorycznej cyklu Historia w kadrze wiek XX w polskich fabułach filmowych

Nie

1 100,00

1 100,00

2013-05-06

2013-05-06

2013-09-30

Piotr Filipkowski

wybór i opracowanie materiału źródłowego i metodologicznego z dziedziny historii mówionej oraz prowadzenie seminarium na Uniwersytecie Łódzkim w ramach projektu doświadczenie biograficzne w PRL i NRD oraz jego przepracowanie w powojennym pokoleniu 45-55 wspólnie z M. Melonem na podstawie umowy 16.04.2012 oraz aneksu z 18.03.2013 (realizacja projektu od 1.10.2012 do 30.09.2013

Nie

14 400,00

14 400,00

2013-05-09

2013-05-09

2013-05-09

Feliks Falk

przygotowanie i współprowadzenie wraz z S. Siedlecką otwartego spotkania w ramach cyklu scena filmowa i muzyczna w PRLU

Nie

300,00

300,00

2013-05-06

2013-05-06

2013-09-30

Maciej Melon

wybór i opracowanie materiału źródłowego i metodologicznego z dziedziny historii mówionej oraz prowadzenie seminarium na Uniwersytecie Łódzkim w ramach projektu doświadczenie biograficzne w PRL i NRD oraz jego przepracowanie w powojennym pokoleniu 45-55 wspólnie z P. Filipkowskim na podstawie umowy 16.04.2012 oraz aneksu z 18.03.2013 (realizacja projektu od 1.10.2012 do 30.09.2013

Nie

14 400,00

14 400,00

2013-05-02

2013-05-02

2013-05-09

Beata Murzyn

tłumaczenie z języka polskiego na język angielski na potrzeby serwisu internetowego poświęconego 70 rocznicy powstania w getcie warszawskim

Nie

956,00

956,00

2013-05-10

2013-05-10

2013-05-15

Tomasz Malka

projekt i skład materiałów promocyjnych wydarzenia Noc Muzeów-Noc nie z tej ziemi

Nie

750,00

750,00

2013-05-08

2013-05-08

2013-05-13

Adam Popowicz

współpraca nad scenariuszem koncepcyjnym strony warszawskie getto waw.pl oraz wykonanie kwerendy źródłowej na potrzeby strony warszawskie getto waw.pl

Nie

600,00

600,00

2013-05-10

2013-05-10

2013-05-13

Tomasz Malka

projekt i skład materiałów promocyjnych cyklu filmowego Historia w Kadrze

Nie

600,00

600,00

2013-05-13

2013-05-13

2013-12-01

Dariusz Krajewski

przygotowanie i przeprowadzenie dwóch szkoleń (maj, wrzesień 2013 o tematyce związanej z filmem historycznym z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych podczas warsztatów w ramach cyklu Historia w kadrze wiek XX w polskich fabułach filmowych

Nie

540,00

540,00

2013-05-13

2013-05-13

2013-12-30

Rafał Marszałek

przygotowanie i wygłoszenie prelekcji do sześciu spotkań z cyklu Historia w kadrze wiek XX w polskich fabułach filmowych odbywających się w okresie maj-grudzień 2013

Nie

2 640,00

2 640,00

2013-05-13

2013-05-13

2013-05-14

Katarzyna Czajka

przygotowanie i wygłoszenie prelekcji podczas spotkania Śladami dawnej kultury, polskie filmy w języku jidysz w dniu 14.05.2013 w ramach cyklu Historia w kadrze wiek XX w polskich fabułach filmowych

Nie

220,00

220,00

2013-05-06

2013-05-06

2013-12-31

Marianna Kuśmierczyk-Lipińska

wsparcie przy aranżacji spotkań popołudniowych, drobne prace związane z przygotowaniem spotkań merytorycznych i spotkań dyrekcji DSH min. przygotowanie Sali do spotkania, ustawienie miejsc pod catering, mycie naczyń po spotkaniu, nadzór gospodarski nad siedzibą DSH w dni świąteczne, wykonywanie usług prania i prasowania obrusów, flag itp, usuwanie szkód i porządkowanie w sytuacjach awaryjnych (np szkody w toaletach)

Nie

15 200,00

15 200,00

2013-05-15

2013-05-15

2013-05-20

Karol Białas

digitalizacja i archiwalne opracowanie relacji video H. Cieszkowskiej ze zbiorów AHM

Nie

310,00

310,00

2013-05-17

2013-05-17

2013-05-20

Piotr Gronau

przygotowanie i wykonanie oprawy muzycznej dla wszystkich wydarzeń odbywających się podczas Nocy Muzeów w DSH

Nie

600,00

0,00

2013-05-17

2013-05-17

2013-05-20

Lude Reno

przygotowanie i wykonanie autorskiego wystąpienia na temat Mazurka na Martynice podczas Nocy Muzeów w DSH

Nie

250,00

0,00

2013-05-17

2013-05-17

2013-05-20

Loi Hong Diep

przygotowanie i wykonanie autorskiej wystawy swoich prac malarskich oraz prowadzenie warsztatów z malowania na jedwabiu podczas Nocy Muzeów w DSH

Nie

200,00

0,00

2013-05-17

2013-05-17

2013-05-20

Sylwia Rubin-Krukowska

przygotowanie i wykonanie autorskiego wykładu na temat Tanga w warszawie i w Argentynie oraz poprowadzenie warsztatów z parzenia Yerba mate podczas Nocy Muzeów w Warszawie

Nie

250,00

0,00

2013-05-17

2013-05-17

2013-05-20

Dam Truyen Minh

przygotowanie i wykonanie autorskiej wystawy swoich prac malarskich podczas Nocy Muzeów w Warszawie

Nie

200,00

0,00

2013-05-17

2013-05-17

2013-05-20

Iwona Koc-Wang

przygotowanie i poprowadzenie warsztatów z pisania w języku chińskim podczas Nocy Muzeów w DSH

Nie

250,00

0,00

2013-05-17

2013-05-17

2013-05-20

Witold Olejniczak

wykonanie dwóch animacji w HTML zegara i loga Nocy Muzeów

Nie

420,00

0,00

2013-05-17

2013-05-17

2013-05-20

Ngo van Tuong

przygotowanie i poprowadzenie warsztatów z pisania w języku wietnamskim podczas Nocy Muzeów w DSH

Nie

200,00

0,00

2013-05-17

2013-05-17

2013-05-20

Piotr Kujko

wykonanie i przygotowanie dokumentacji fotograficznej wszystkich wydarzeń jakie będą się odbywały podczas Nocy Muzeów w DSH

Nie

250,00

0,00

2013-05-17

2013-05-17

2013-05-31

Bartosz Gajek

realizacja reportażu z Nocy Muzeów w DSH

Nie

880,00

0,00

2013-05-16

2013-05-16

2013-05-21

Thomas Klemm

projekt graficzny i przygotowanie do druku dwóch plansz do wystawy Chcemy być wolni Powstanie ludowe w NRD w angielskiej wersji językowej

Nie

440,00

440,00

2013-05-15

2013-05-15

2013-12-15

Sylwia Siedlecka

nadzór dydaktyczny nad spotkaniami w ramach projektu Ogrody Sprawiedliwych opracowanie planu merytorycznego każdego spotkania z uczniami oraz prowadzenie spotkań według własnej koncepcji dydaktycznej

Nie

2 000,00

0,00

2013-05-17

2013-05-17

2013-05-20

Adam Rębacz

przygotowanie i poprowadzenie gry miejskiej Pałace i dwory Traktu Królewskiego

Nie

300,00

0,00

2013-05-20

2013-05-20

2013-05-27

Elżbieta Dembińska-Arscott

tłumaczenie na język angielski tekstów do wystawy 'Chcemy być wolni Powstanie Ludowe w NRD 17 czerwca 2013' oraz korekta angielskich tekstów do katalogu

Nie

2 000,00

0,00

2013-05-20

2013-05-20

2013-05-25

Jagna Kofta

koncepcja spaceru śladami E. Ringelbluma i tajnej organizacji żydowskiej Oneg Szabat i jego dwukrotne poprowadzenie w dniu 25.05.2013 w oparciu o przygotowaną przez autora problematykę wycieczki

Nie

300,00

0,00

2013-05-09

2013-05-09

2013-05-13

Barbara Herchenreder

autorskie tłumaczenie tekstów oraz trzykrotna korekta tłumaczeń przed publikacja wykorzystanych w drukach i na stronach internetowych towarzyszących obchodom 70 rocznicy Powstania Wybuchu w getcie Warszawskim

Nie

2 800,00

0,00

2013-05-17

2013-05-17

2013-05-19

Ivo Nikić

stworzenie scenografii na Noc Muzeów

Nie

850,00

0,00

2013-05-17

2013-05-17

2013-05-17

Krzysztof Jaszczyński

konsultacje historyczne w ramach projektu edukacyjnego

Nie

300,00

0,00

2013-05-24

2013-05-24

2013-05-24

Mirosław Pęczak

przygotowanie i współprowadzenie według własnej koncepcji dydaktycznej warsztatu z cyklu Scena filmowa i muzyczna w PRL pt. Rozmowa o książce M. Pęczaka Subkultury w PRL Opór, Kreacja, Imitacja

Nie

300,00

0,00

2013-05-24

2013-05-24

2013-06-28

Anna Mizikowska

nagranie i autorskie opracowanie relacji biograficznej A. Michalskiej do zbioru AHM i portalu audiohistoria.pl

Nie

500,00

0,00

2013-05-23

2013-05-23

2013-05-25

Urszula Arczewska

przygotowanie materiałów dydaktycznych do akcji miejskiej Bańka

Nie

100,00

0,00

2013-05-23

2013-05-23

2013-05-28

Grzegorz Kaczorowski

nagranie i autorskie opracowanie relacji biograficznej M. Kołaczyka do zbiorów AHM i portalu audiohistoria.pl

Nie

320,00

0,00

2013-05-20

2013-05-21

2013-05-27

P.H.U. Stratos Ireneusz Przedworski

prace remontowe, modernizacyjne i wykonanie nowych elementów budynku w siedzibie DSH

Nie

10 793,25

0,00

2013-01-02

2013-01-02

2013-03-31

Barbara Roszuk

obsługa recepcji , obsługa sprzętu audiowizualnego znajdującego się w Sali i dbanie o porządek w całej dostępnej dla zwiedzających przestrzeni DSH styczeń-grudzień 2013

Nie

3 528,00

3 528,00

2013-05-28

2013-05-28

2013-12-31

Filip Stępniak

obsługa księgarni w ramach działalności DSH

Nie

5 000,00

0,00

2013-05-24

2013-05-24

2013-05-31

Magdalena Czerwiec-Pichlińska

opracowanie tekstu książki Warszawiacy nie z tej ziemi na potrzeby nagrania audiobooka

Nie

1 344,00

0,00

2013-05-24

2013-06-24

2013-06-05

Adam Orlewicz

wykonanie aranżacji wystawy 'Chcemy być wolni' w małej galerii DSH

Nie

5 000,00

0,00

2013-01-02

2013-01-02

2013-05-31

Michael Rendemann

obsługa recepcji , obsługa sprzętu audiowizualnego znajdującego się w Sali i dbanie o porządek w całej dostępnej dla zwiedzających przestrzeni DSH styczeń-grudzień 2013

Nie

2 961,00

2 961,00

2013-05-24

2013-05-24

2013-06-05

Jerzy Kochanowski

przygotowanie polskiej edycji wystawy Chcemy być wolni Powstanie ludowe w NRD 17 czerwca 1953 oraz towarzyszącego jej katalogu

Nie

6 600,00

0,00

2013-05-24

2013-05-24

2013-05-29

Ewelina Konior

przygotowanie i przeprowadzenie według własnej koncepcji dydaktycznej warsztatów dla rodzin Bańka z pamiętnika E. Ringelbluma

Nie

300,00

0,00

2013-05-24

2013-05-24

2013-05-30

Leszek Boguszewski

przygotowanie i opracowanie amatorskich materiałów filmowych na potrzeby cyklu Kino Kawa i Warszawa

Nie

110,00

0,00

2013-06-03

2013-06-03

2013-07-31

Zofia Stopa

nagranie i autorskie opracowanie relacji biograficznej B. Lulińskiej oraz opisanie skanów zdjęć archiwalnych do zbiorów AHM i portalu audiohistoria.pl

Nie

500,00

0,00

2013-06-04

2013-06-04

2013-06-05

Monika Szewczyk

opracowanie problematyki i zestawu pytań oraz poprowadzenie spotkania z T. Rolke i Ch. Niedenthalem

Nie

350,00

0,00

2013-06-04

2013-06-04

2013-12-31

Adam Plaskot

obsługa recepcji informacji oraz dbanie o sprzęt audiowizualny w siedzibie DSH

Nie

5 000,00

0,00

2013-06-04

2013-06-04

2013-06-09

Piotr Kujko

wykonanie i przygotowanie dokumentacji fotograficznej wszystkich wydarzeń jakie będą się odbywały podczas Wyłącz system vol 5

Nie

1 800,00

0,00

2013-06-05

2013-06-05

2013-06-09

Jarosław Kaczorowski

opracowanie autorskiej trasy spacerów po Starej i Nowej Pradze w ramach Święta Wolności Wyłącz System vol 5

Nie

585,00

0,00

2013-05-29

2013-05-29

2013-06-03

Jan Estrada-Osmycki

wykonanie projektu graficznego i przygotowania do druku katalogu wystawy Chcemy być wolni

Nie

4 800,00

0,00

2013-06-06

2013-06-06

2013-07-31

Zofia Stopa

nagranie i autorskie opracowanie relacji biograficznej D. Lulińskiego oraz opisanie skanów zdjęć archiwalnych do zbiorów AHM i portalu audiohistoria.pl

Nie

500,00

0,00

2013-06-07

2013-06-07

2013-06-07

Sławomir Gołaszew

przygotowanie i prowadzenie według własnej koncepcji dydaktycznej warsztatu z cyklu Scena filmowa i muzyczna w PRL-u pt. Polskie reggea i konteksty

Nie

300,00

0,00

2013-06-07

2013-06-07

2013-06-08

Marek Kacprzak

przygotowanie i wykonanie autorskiego setu DJ w ramach imprezy Fiesta w klubie Sen Pszczoły w ramach Wyłącz System vol 5

Nie

500,00

0,00

2013-06-06

2013-06-06

2013-06-09

Sylweriusz Florczak

obsługa przeciwpożarowa Fiesty realizowanej w ramach projektu Wyłącz System vol 5 (dyżur przeciwpożarowy w godzinach 20-4)

Nie

950,00

0,00

2013-06-04

2013-06-04

2013-06-05

Łukasz Kamieniak

przygotowanie projektów graficznych plakatu, baneru oraz zaproszenia do projektu Sprawiedliwi

Nie

1 000,00

0,00

2013-06-07

2013-06-07

2013-06-08

Bartosz Mindewicz

przygotowanie i wykonanie autorskiego setu DJ w ramach imprezy Fiesta w klubie Sen Pszczoły w ramach Wyłącz System vol 5

Nie

500,00

0,00

2013-06-06

2013-06-06

2013-06-08

Kamil Zatorski

projekt i wykonanie elementów scenografii Fiesty organizowanej w ramach Wyłącz system vol 5 Rowery i żarówka)

Nie

3 000,00

0,00

2013-06-06

2013-06-06

2013-06-08

Jakub Białkowski

reżyseria światła w czasie Fiesty w ramach akcji Wyłącz System vol 5

Nie

2 030,00

0,00

2013-05-29

2013-05-29

2013-06-04

Pracownia Tryktrak

pomalowanie i montaż 21 ekspozytorów wystawienniczych

Nie

10 332,00

0,00

2013-06-07

2013-06-07

2013-06-08

Studioart78

koncert zespołu Bubliczki w ramach akcji Wyłącz System vol 5

Nie

4 396,00

0,00

2013-06-07

2013-06-07

2013-06-10

Eva Kolodziej

rekrutacja grupy wolontariuszy oraz ich koordynacja do akcji Wyłącz System vol 5

Nie

1 300,00

0,00

2013-06-07

2013-06-07

2013-06-14

Bartosz Gajek

realizacja filmu (reportażu) z Festiwalu Wyłącz System vol 5

Nie

880,00

0,00

2013-06-07

2013-06-07

2013-06-08

Ewa Żabczyńska

opracowanie autorskiej trasy wycieczki po dawnej wytwórni wódek Koneser i okolicznych zabytkach w ramach akcji Wyłącz System vol 5

Nie

250,00

0,00

2013-06-07

2013-06-07

2013-06-09

Janusz Owsiany

opracowanie autorskiej trasy wycieczki po Szmulowiźnie w ramach akcji Wyłącz System vol 5

Nie

250,00

0,00

2013-06-07

2013-06-07

2013-06-08

Jadwiga Żydowicz

oprowadzenie wycieczki po budynku mieszczącym się na ul. Środkowej 9 w Warszawie w ramach akcji Wyłącz System vol 5

Nie

122,00

0,00

2013-06-07

2013-06-07

2013-06-09

Cezary Polak

opracowanie autorskiej trasy wycieczki po Grochowie w ramach wydarzeń towarzyszących obchodom Święta Wolności Wyłącz System vol 5

Nie

500,00

0,00

2013-06-05

2013-06-05

2013-06-06

Tadeusz Sobolewski

przygotowanie i prezentacja wykładu w ramach spotkania poprzedzającego pokaz filmu Kret

Nie

330,00

0,00

2013-06-05

2013-06-05

2013-06-06

Rafael Lewandowski

przygotowanie i prezentacja wykładu w ramach spotkania poprzedzającego pokaz filmu Kret

Nie

330,00

0,00

2013-06-07

2013-06-07

2013-06-10

Wojciech Stefaniak

stworzenie scenariusza i reżyseria projektu instalacji-finału Fiesty realizowanej w ramach projektu Wyłącz System vol 5

Nie

1 650,00

0,00

2013-06-07

2013-06-07

2013-06-10

Damian Kwiatkowski

stworzenie choreografii finału Fiesty realizowanej w ramach projektu Wyłącz System vol 5 w ścisłej współpracy z reżyserem oraz realizacja choreografii i występów aktorskich w czasie Fiesty

Nie

3 000,00

0,00

2013-06-07

2013-06-07

2013-06-11

Karolina Łyko

charakteryzacja i dobór kostiumów osób biorących udział w projekcie Fotowehikuł podczas Fiesty Wyłącz System vol 5

Nie

205,00

0,00

2013-06-07

2013-06-07

2013-06-11

Adam Lewandowski

projekt i wykonanie tortu niespodzianki na Fiestę w ramach akcji Wyłącz System vol 5

Nie

2 000,00

0,00

2013-06-11

2013-06-11

2013-06-14

Karolina Banul

nagranie i autorskie opracowanie relacji biograficznej W. Roszaka do zbiorów AHM i portalu audiohistoria.pl

Nie

350,00

0,00

2013-06-07

2013-06-07

2013-06-10

Karol Szynkowski

obsługa techniczna i akustyczna oraz zapewnienie odpowiedniego sprzętu nagłaśniającego w czasie występów aktorów do Fiesty w ramach akcji Wyłącz System vol 5

Nie

900,00

0,00

2013-06-10

2013-06-10

2013-06-11

Maja Łozińska

przygotowanie i wygłoszenie prelekcji podczas spotkania Obyczaje dwudziestolecia międzywojennego w ramach cyklu Historia w kadrze wiek XX w polskich fabułach filmowych

Nie

340,00

0,00

2013-06-10

2013-06-10

2013-06-13

Bogdan Pazik

dokonanie wymiany instalacji hydraulicznej w toaletach pracowniczych i aneksie kuchennym na niskim parterze w siedzibie DSH

Nie

4 100,00

0,00

2013-06-13

2013-06-13

2013-06-15

Małgorzata Nowak

projekt i skład nadruku na koszulki DSH na Piknik Naukowy

Nie

450,00

0,00

2013-06-13

2013-06-13

2013-07-14

Agnieszka Knyt

merytoryczna koordynacja prac związanych z publikacją pt. Warszawiacy mieszkańcy stolicy 45-89 do etapu przygotowania pliku produkcyjnego

Nie

2 375,00

0,00

2013-06-13

2013-06-06

2013-06-30

Agnieszka Knyt

opracowanie indeksów osobowego i geograficznego do publikacji pt. Warszawiacy nie z tej ziemi Cudzoziemscy mieszkańcy stolicy 45-89

Nie

1 753,00

0,00

2013-06-10

2013-06-10

2013-06-13

Michał Nekanda-Trepka

realizacja (montaż, udźwiękowienie, koncepcja) materiału filmowego pt. Campo d fiori w związku z obchodami rocznicy powstania w Getcie Warszawskim

Nie

1 320,00

0,00

2013-06-14

2013-06-14

2013-06-14

Adam Rębacz

przygotowanie i poprowadzenie warsztatu edukacyjnego pt. Jan karski kurier

Nie

90,00

0,00

2013-06-14

2013-06-14

2013-06-18

Ewa Sularz

przygotowanie i poprowadzenie warsztatów pt. Życie w okupowanej Warszawie według relacji świadków nagranych przez AHM i Shoah Foundation oraz koordynacja wolontariuszy na Pikniku Naukowym wspólnie z E. Kolodziej

Nie

800,00

0,00

2013-06-14

2013-06-14

2013-06-18

Eva Kolodziej

przygotowanie i poprowadzenie warsztatów pt. Życie w okupowanej Warszawie według relacji świadków nagranych przez AHM i Shoah Foundation oraz koordynacja wolontariuszy na Pikniku Naukowym wspólnie z E. Sularz

Nie

800,00

0,00

2013-06-14

2013-06-14

2013-06-24

Jan Rogulski

dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących wystawy Chcemy być wolni Powstanie Ludowe w NRD

Nie

550,00

0,00

2013-04-23

2013-04-23

2013-06-30

Łukasz Kamiński

nagranie i autorskie opracowanie relacji biograficznych I. Eksner oraz opisanie skanów zdjęć archiwalnych do zbiorów AHM i portalu audiohistoria.pl

Nie

500,00

500,00

2013-04-23

2013-04-23

2013-06-30

Agnieszka Oleszczuk

wprowadzenie obiektów ikonograficznych dźwiękowych i tekstowych do bazy serwisu audiohistoria.pl

Nie

3 500,00

3 500,00

2013-06-18

2013-06-18

2013-07-01

Marcin Wawrzyńczak

tłumaczenie na język angielski tekstów do wystawy Będę to fotografował w kolorach Początek na trójwymiarowych zdjęciach Lilpop oraz do towarzyszącego jej katalogu albumowego

Nie

3 000,00

0,00

2013-06-26

2013-06-26

2013-06-28

Monika Powalisz

autorska współpraca koncepcyjna przy tworzeniu programu Poszukiwanie

Nie

880,00

0,00

2013-06-12

2013-06-12

2013-07-15

Magdalena Pstrzoch-Momot

nagranie audiobooka Warszawiacy nie z tej ziemi

Nie

2 453,00

0,00

2013-06-20

2013-06-20

2013-06-26

Krzysztof jaszczyński

konsultacja varsavianistyczna wybranych zdjęć do wystawy będę to fotografował w kolorach Początek XX w. na trójwymiarowych zdjęciach S. Lilpopa

Nie

500,00

0,00

2013-06-26

2013-06-26

2013-07-31

Paweł Pięciak

digitalizacja i archiwalny opis nagrań dźwiękowych AHM

Nie

2 300,00

0,00

2013-06-26

2013-06-26

2013-07-19

Paweł Pięciak

transkrypcja relacji biograficznej A. Matulko nagranej do zbiorów AHM i wykorzystywanej w portalu audiohistoria.pl

Nie

300,00

0,00

2013-06-25

2013-06-25

2013-08-12

Paweł Pięciak

nagranie i autorskie opracowanie relacji biograficznej J. Dudy do zbiorów AHM i portalu audiohistoria.pl

Nie

500,00

0,00

2013-06-27

2013-06-27

2013-07-12

Telewizja Polska

udzielenie licencji do filmu było sobie miasteczko na potrzeby DSH

Nie

500,00

0,00

2013-06-07

2013-06-07

2013-07-31

Agencja Aktorska L Gwiazdy

nagranie dźwiękowe książki Warszawiacy nie z tej ziemi. Cudzoziemscy mieszkańcy stolicy 45-89

Nie

18 450,00

0,00

2013-06-03

2013-06-03

2013-06-05

Drukarnia Andrus

wykonanie wydruków do wystawy Chcemy być wolni Powstanie w NRD

Nie

6 087,27

0,00

2013-06-19

2013-06-19

2013-12-31

Muzeum Narodowe

współpraca przy edycji i promocji albumu fotograficznego Maksymilian Fajans drugi tom z serii Fotografowie Warszawy

Nie

20 000,00

0,00

2013-06-17

2013-06-18

2013-06-30

P.H.U. Stratos Ireneusz Przedworski

prace rozbiórkowe i montażowe w przestrzeni wejścia do galerii głównej i w przestrzeni galerii głównej w siedzibie DSH

Nie

20 806,68

18 627,74

2013-07-01

2013-07-01

2013-12-31

Magdalena Szczepańska

prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

Nie

800,00

0,00

2013-07-01

2013-07-01

2013-12-31

Piotr Sieczkowski

przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

Nie

500,00

0,00

2013-07-01

2013-07-01

2013-12-31

Eva Kolodziej

przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

Nie

1 500,00

0,00

2013-07-01

2013-07-01

2013-12-31

Jagna Kofta

przygotowanie i poprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

Nie

2 000,00

0,00

2013-07-02

2013-07-02

2013-12-31

grafo-mania

prace DTP i projektowe dla działu Animacji i Promocji

Nie

25 000,00

0,00

2013-07-01

2013-07-01

2013-12-31

Aleksandra Dzwonek Exploron

przygotowanie i poprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

Nie

700,00

0,00

2013-06-13

2013-06-29

2013-06-30

Centrum Kultury Słowiańskiej

współpraca w zakresie realizacji spotu 'Vidmo se' na obchody związane z wejściem Chorwacji do Unii europejskiej 29-30 czerwca

Nie

4 000,00

0,00

2013-07-02

2013-07-02

2013-07-08

Agnieszka Piasecka

transkrypcja relacji biograficznej M. Galdameza-Munoza nagranej do zbiorów AHM i wykorzystywanej na potrzeby publikacji Warszawiacy nie z tej ziemi. Cudzoziemscy mieszkańcy stolicy 45-89

Nie

1 100,00

0,00

2013-07-01

2013-07-01

2013-12-31

Anna Kaliszewska

przygotowanie i poprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

Nie

700,00

0,00

2013-01-07

2013-01-07

2013-06-30

Maria Buko

świadczenie usługi sekretarza działu ds. Organizacyjnych AHM

Nie

9 000,00

9 000,00

2013-01-11

2013-01-11

2013-06-30

Anna Mizikowska

redakcja i korekta tekstów ze zbiorów AHM

Nie

1 500,00

1 500,00

2013-01-08

2013-01-08

2013-06-30

Sylwia Siedlecka

poprowadzenie warsztatów Scena filmowa i muzyczna w PRL

Nie

5 000,00

5 000,00

2013-02-01

2013-02-01

2013-06-30

Anna Kaliszewska

sukcesywne i powtarzalne przygotowanie i poprowadzenie warsztatów edukacyjnych w miesiącach luty - czerwiec 2013

Nie

4 000,00

4 000,00

2013-07-01

2013-07-01

2013-12-31

Juliusz Lichwa VarsoVinci

przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

Nie

1 000,00

0,00

2013-02-01

2013-02-01

2013-06-30

Magdalena Szczepańska

sukcesywne i powtarzalne przygotowanie i poprowadzenie warsztatów edukacyjnych w miesiącach luty - czerwiec 2013

Nie

1 000,00

1 000,00

2013-02-01

2013-02-01

2013-06-30

Aleksandra Grochala

sukcesywne i powtarzalne przygotowanie i poprowadzenie warsztatów edukacyjnych w miesiącach luty - czerwiec 2013

Nie

3 000,00

3 000,00

2013-02-01

2013-02-01

2013-06-30

VarsoVinci Juliusz Lichwa Juliusz lichwa

prowadzenie warsztatów edukacyjnych, seminariów, spacerów, przygotowanie scenariuszy, koordynacja projektów, rejestracja spotkań edukacyjnych audio i video

Nie

4 000,00

4 000,00

2013-03-13

2013-03-13

2013-06-30

Eva Kolodziej

sukcesywne i powtarzalne przygotowanie i poprowadzenie warsztatów edukacyjnych w DSH

Nie

3 000,00

3 000,00

2013-06-26

2013-06-26

2013-07-15

Impuls-Puls Mieczysław Kołodziej

dostawa dwóch kompletów drzwi do magazynków w przestrzeni ogólnej DSH

Nie

8 385,00

0,00

2013-07-02

2013-07-02

2013-07-02

Muzeum Lubelskie

sprzedaż fotografii Cyfrowych reprodukcji zdjęć archiwalnych M. Fajansa

Nie

738,00

0,00

2013-07-04

2013-07-04

2013-12-31

Ewa Sularz

przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

Nie

4 000,00

0,00

2013-07-09

2013-07-09

2013-08-12

Arkadiusz Chawiera

nagranie i autorskie opracowanie relacji biograficznej J. Regulskiego do zbiorów AHM i portalu audiohistoria.pl

Nie

500,00

0,00

2013-07-16

2013-07-16

2013-07-24

Jan Borowicz

konsultacje merytoryczne tekstów o historii getta warszawskiego wykorzystywane w serwisach internetowych DSH

Nie

1 000,00

0,00

2013-07-15

2013-07-15

2013-07-17

Małgorzata Nowak

projekt graficzny Syrenka warszawskiego na plakat dzielnicowego dyżuru varsavianistycznego oraz nadruku na gadżety promocyjne DSH (koszulki, torby, magnesy)

Nie

700,00

0,00

2013-07-10

2013-07-10

2013-07-12

Maciej Wojciechowski

przygotowanie autorskiego pokazu filmu dokumentalnego Było sobie miasteczko oraz poprowadzenie spotkania z pozostałymi twórcami filmu

Nie

450,00

0,00

2013-07-18

2013-07-18

2013-09-30

Danuta Jackiewicz-Król

opracowanie szczegółowej koncepcji albumu M. Fajans 1825-1890 z serii fotografowie Warszawy

Nie

5 500,00

0,00

2013-07-01

2013-07-04

2013-11-17

Fotonova Agencja Prasowa

współpraca przy albumie oraz wystawie Będę to fotografował w kolorach Lilpop. Przygotowanie i publikacja albumu oraz ekspozycja wystawy

Nie

12 300,00

0,00

2013-06-24

2013-06-24

2013-07-31

B© Grafika Wydawnicza Maciej Buszewicz

wykonanie projektu graficznego ekspozycji w głównej galerii ekspozycyjnej DSH, albumu oraz druków towarzyszących w ramach projektu pod wspólnym tytułem Będę to fotografował w kolorach Początek XX wieku na trójwymiarowych zdjęciach S. Lilpopa

Nie

33 825,00

0,00

2013-07-17

2013-07-17

2013-07-19

AMS

druk reklamy na słupie

Nie

61,50

0,00

2013-07-18

2013-07-18

2013-07-21

Jarosław Zieliński

przygotowanie prezentacji na temat historii starego miasta w Warszawie oraz scenariusza spaceru i zrealizowanie go podczas urodzin starówki

Nie

440,00

0,00

2013-07-23

2013-07-23

2013-09-16

Paweł Pięciak

nagranie i autorskie opracowanie relacji biograficznej M. Kowalskiej do zbiorów AHM i portalu audiohistoria.pl

Nie

500,00

0,00

2013-07-22

2013-07-22

2013-07-31

Ewa Sularz

przygotowanie 4 kwerend źródłowych w ramach projektu warszawskie klubokawiarnie jako przestrzenie kultórotwórcze dawniej i dziś

Nie

600,00

0,00

2013-07-24

2013-07-24

2013-08-04

Jarosław Kaczorowski

opracowanie autorskiej trasy wycieczki po Bródnie i Targówku w ramach akcji dzielnicowy dyżur varsavianistyczny

Nie

650,00

0,00

2013-07-24

2013-07-24

2013-09-15

Katarzyna Chudyńska Szuchnik

opracowanie autorskiej trasy wycieczki po Aninie, Wawrze i Falenicy w ramach akcji dzielnicowy dyżur varsavianistyczny

Nie

500,00

0,00

2013-07-24

2013-07-24

2013-08-25

Patrycja Jastrzębska

opracowanie autorskiej trasy wycieczki po Bemowie, Jelonkach i kole w ramach akcji dzielnicowy dyżur varsavianistyczny

Nie

750,00

0,00

2013-07-16

2013-07-16

2013-07-25

Małgorzata Zawadzka

przygotowanie materiałów tekstowych do albumu Będę to fotografował w kolorach. Początek XX wieku na trójwymiarowych zdjęciach S. Lilpopa

Nie

4 000,00

0,00

2013-07-26

2013-07-26

2013-07-28

Radosław Zawadzki

fotoreportaż z wycieczki po Bródnie w ramach akcji Dzielnicowy Dyżur varsavianistyczny

Nie

100,00

0,00

2013-07-29

2013-07-29

2013-08-05

Piotr Filipkowski

autorskie opracowanie relacji biograficznych Z. Lichy i J. Zabrockiej do zbiorów AHM i portalu audiohistoria.pl

Nie

560,00

0,00

2013-06-20

2013-06-20

2013-08-31

Magdalena Czerwiec-Pichlińska

koordynacja nagrania oraz produkcja audiobooka Warszawiacy nie z tej ziemi. Cudzoziemscy mieszkańcy Warszawa

Nie

9 510,00

0,00

2013-08-01

2013-08-01

2013-08-01

Aleksandra Grochala